Organizatorem Projektu M&M jest:

Archidiecezja Krakowska
Wydarzenie powstało z inspiracji Biskupa Grzegorza Rysia i jego pierwszą odsłonę przygotował Sekretariat Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej oraz członkowie ruchów i wspólnot, którym na sercu leży praca wśród młodych ludzi.
Aprobatę dla idei Wydarzenia wyraziło Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz Prezydent Miasta Krakowa.

Honorowy patronat nad Projektem M&M objął:

Arcybiskup Marek Jędraszewski

Partnerami są:

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie

TAURON Arena Kraków

Stowarzyszenie Alpha Polska